Europees Parlement stemt in met Digital Services Act

Europees Parlement stemt in met Digital Services Act

De lobby van Big Tech heeft verloren. Vandaag stemde het Europees Parlement over de Digital Services Act (DSA), de wet die het digitale verkeer veiliger moet maken. Een overweldigende meerderheid van de parlementariërs stemde in met de wet en daarmee ook met de voorstellen van PvdA-Europarlementariër Paul Tang: “Ik ben erg blij met de enorme steun van links tot rechts om adverteerders te verbieden gebruik te maken van persoonsgegevens van onze kinderen en gevoelige persoonsgegevens, zoals religie, seksuele geaardheid of gezondheid. Zo zorgen we ervoor dat wat offline illegaal is, ook online illegaal wordt.”

Tang vervolgt: “Het voorstel van de Europese Commissie was een goede eerste stap, maar de tekst die vandaag door het parlement is aangenomen – ondanks de massale lobby van de Big Tech industrie – gaat ons digitale verkeer veel veiliger maken. ”

De Digital Services Act (DSA) eist dat illegale content sneller offline wordt gehaald door betere samenwerking met opsporingsinstanties en factcheckers. Platforms worden ook gedwongen veel transparanter te zijn. Gebruikers moeten informatie krijgen over de algoritmes die hun tijdlijn bepalen en wie betaald heeft voor de specifieke advertenties die gebruikers te zien krijgen.

Het Parlement scherpt deze bepalingen aan door te eisen dat platforms maatregelen nemen om kinderen en kwetsbare groepen op hun sites beter te beschermen. Tang: “,,Gevaarlijke TikTokchallenges waarbij kinderen op vuurwerk stampen zijn vanaf nu uit den boze.”

Nu het parlement zijn standpunt heeft bepaald, beginnen later deze maand de onderhandelingen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, onder leiding van het Franse voorzitterschap. De Fransen hebben zich het ambitieuze doel gesteld om vóór de nationale verkiezingen in april tot een akkoord te komen. Als zij daarin slagen, kan de wet in 2023 in werking treden.