Europa gaat als eerste ter wereld Artificiële Intelligentie reguleren

Europa gaat als eerste ter wereld Artificiële Intelligentie reguleren

Zojuist heeft het Europees Parlement ingestemd met haar positie op de Artificiële Intelligentie Wet (AI Act). Europarlementariër Paul Tang is verheugd:

“Vandaag geeft het Europees Parlement het startschot van de digitale revolutie. Europa gaat als eerste wereldmacht wetgevende regels stellen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie om een digitale dystopie te voorkomen.”

De aangenomen positie van het Europees Parlement omvat een brede definitie van AI-systemen, inclusief modellen die de basis vormen voor AI-systemen zoals taalmodellen als ChatGPT. Tegelijkertijd legt het beperkingen op aan risicovolle toepassingen en verplicht het bedrijven om individuen te informeren als ze in contact zijn met een AI-systeem en om impactbeoordelingen te doen.

“De AI Act betekent een kentering in de ethische benadering van technologie. Gevaarlijke AI-toepassingen, zoals emotionele herkenning en voorspellend politiewerk op basis van AI zijn uit den boze. Deze wet is als een betrouwbare verkeersagent die ervoor zorgt dat AI niet als een ongeleid projectiel door onze samenleving raast.”

Paul Tang

De lijst van verboden AI-systemen en toepassingen is nog langer. Zo verbiedt de AI Act onder andere real-time en post-real-time biometrische identificatie, wordt het Chinese model van sociaal krediet verboden en wordt de verzameling van biometrische gegevens uit openbare camerabeelden of het internet illegaal gemaakt.

De AI Act legt tevens de verplichting op aan bedrijven en overheidsinstanties om een grondige impactbeoordeling van fundamentele rechten uit te voeren voordat zij een hoog-risico AI-systeem implementeren. Dit waarborgt dat de rechten van individuen worden gerespecteerd.

Nu het parlement een positie heeft ingenomen zullen op korte termijn onderhandelingen (“trilogen”) beginnen met de Raad van de Europese Unie, die in december zijn onderhandelingspositie uit de doeken heeft gedaan. Naar verwachting zullen zij begin dit najaar tot een finaal akkoord komen, waarna de regels voor hoge-risico AI-toepassingen begin 2024 in werking zullen treden en de overige bepalingen in 2026.

Afbeelding: Gerd Altmann / Pixabay