Hersteldfonds

Meerjarenbegroting EU
Nieuws

Europese Commissie doet voorstel meerjarenbegroting en Europese inkomstenbronnen

De Europese Commissie herziet vandaag de Europese begroting en stelt nieuwe inkomstenbronnen voor. Deze strategische herijking stelt de Europese prioriteiten vast voor de komende vier jaar en dat is nodig.

No more items found

No more items found