De PvdA investeert in ondernemers en innovatie. Nog altijd gaat een groot deel van de EU-begroting van bijna 1000 miljard euro naar ‘oud beleid’, zoals landbouwsubsidies en structuurfondsen. Dat is een gemiste kans. Dit geld kunnen we beter investeren in zaken die economische groei en werkgelegenheid opleveren.


 

Mijn standpunt

 

  • De PvdA zet de komende jaren vol in op het versterken van onze economie en het creëren van werk door het sluiten van handelsverdragen met opkomende economieën buiten de EU. Handel mag echter niet ten koste van mensenrechten of de leefomgeving gaan. Als daar vanuit ontwikkelingsoogpunt aanleiding toe is moeten bepaalde producten buiten het verdrag kunnen vallen en in de akkoorden worden duurzaamheids- en mensenrechtenclausules opgenomen.
  • We investeren in onderzoek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.
  • Ondernemers in Europa moeten echt de mogelijkheid krijgen om te ondernemen. Overbodige Europese regelgeving pakken we aan.
  • Wij vragen de Europese Commissie een ‘crowdsource project’ op te zetten, waardoor (kleine) ondernemers kunnen aangeven welke regels hen het meest in de weg zitten.
  • We focussen ons op de maakindustrie in Europa, die zich richt op duurzame vernieuwing. De recycle-industrie, het gebruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op.
  • Producten die in illegaal bezet gebied worden gemaakt, zoals de Palestijnse Gebieden, dragen niet langer het label van het land verantwoordelijk voor de bezetting. Labels moeten laten zien in welk land een importproduct is gemaakt.
  • Er komen strengere Europese exportcontroles op producten die ook voor militaire doelen geschikt zijn en door regimes kunnen worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen.
  • Er moet een einde komen aan de conflicten en ernstige mensenrechtenschendingen door de winning van grondstoffen. De EU werkt aan een importverbod voor deze grondstoffen, ondersteunt certificering van grondstoffen en versterkt de lokale bevolking in relevante mijnbouwgebieden door steun aan onderwijs, gezondheidszorg en (vakbonds)organisaties.