Een volgende crisis moet worden voorkomen, en de PvdA wil dit bereiken via een Bankenunie. Een eerlijkere verdeling van de financiële risico’s is voor de PvdA grondbeginsel van zo’n Bankenunie: geen publieke rekening voor privaat genomen risico’s. Niet langer betalen de overheid en de belastingbetaler het gelag van een omvallende bank, maar eerst en vooral de aandeel- en obligatiehouders. Daar hebben we de afgelopen jaren al stevig aan gewerkt en daar gaan we mee door!.


 

Mijn standpunt

 

  • Te vaak is moest de belastingbetaler opdraaien voor de kosten van omvallende banken. Dat moet in de toekomst anders: ook investeerders moeten de kosten van een dreigend faillissement dragen.
  • De PvdA wil dat er stevig toezicht komt door de Europese Centrale Bank (ECB) op de bankensector. Met gelijke en goede financiële regels in heel Europa, zoals voor het veiligstellen van spaartegoeden (depositogarantiestelsel).
  • Er komt een Europese Resolutieautoriteit die het faillissement van banken moet afwikkelen. De bijdrage van de private sector staat hierbij voorop.
  • De buffers van banken moeten omhoog en handelsactiviteiten moeten worden gescheiden van de activiteiten van de bank voor algemeen belang (zogeheten ‘nutsdelen’).
  • Er komt een Europese belasting op financiële transacties, waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de lidstaten en de pensioenfondsen worden uitgezonderd.
  • De door computers gestuurde flitshandel op Europese financiële markten moet wordt bestreden.
  • Er komt een vergunningplicht voor handelaren en de mogelijkheid om handelsplatformen tijdelijk stil te leggen.