22 mrt
22 maart 2022
17:00
Virtueel

2022 heeft in Europa de schijnwerpers gericht op digitale advertentietechnologie. In januari legde de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) Facebook en Google aanzienlijke boetes op omdat ze consumenten hadden gelokt om in te stemmen met het gebruik van hun persoonsgegevens, wat in strijd was met de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming. Minder dan een maand later volgde de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, die het meest gebruikte cookie consentsysteem van Europa onverenigbaar verklaarde met de privacyregels van de EU. Een grote overwinning voor de voorstanders van gegevensbescherming, die zagen dat hun bezorgdheid over het gebrek aan waarborgen werd erkend.

Intussen oogst Google succes met zijn voorstellen om te sturen op targeting met minder gegevensverzameling, nadat het al de goedkeuring van de Britse mededingingsautoriteit had gekregen. Zal dit uiteindelijk de privacy daadwerkelijk bevorderen of zijn de zorgen van de uitgevers over de daaruit voortvloeiende toename van de marktmacht gerechtvaardigd?

En wat kunnen we verwachten van de mededingingshandhavers van de Europese Commissie? Commissaris Vestager is medio 2021 begonnen met een formeel onderzoek naar de digitale advertentiemarkt, naar aanleiding van veelzeggende onderzoeken van haar Australische en Britse collega’s naar marktdominantie en mogelijk misbruik. Zal het Commissieonderzoek volstaan en tot doeltreffende corrigerende maatregelen leiden? Of riskeren we langdurige handhavingsprocedures zoals we die met Google Shopping hebben gezien? En wat mogen we verwachten van het gezamenlijke onderzoek van de Europese Commissie en de Britse mededingingsautoriteit (CMA) naar de Jedi Blue-deal?

Ook werkt de wetgever eindelijk aan nieuwe regels voor digitale markten. De EU Digital Markets Act (DMA) biedt de mogelijkheid om de bescherming van persoonsgegevens en machtsmisbruik beter te handhaven door boetes af te schrikken. Wat kan de DMA in dit verband inhouden en hoe staan de onderhandelingen ervoor?

Discussieer mee op 22 maart van 17.00 tot 18.00 uur CET met sprekers van hoog niveau over “Hoe om te gaan met AdTech?”.